به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

محمدرضا کردانیان

محمدرضا کردانیان

بازرس

همراه :09199696723