به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

علی اکبر متولی

علی اکبر متولی

بازرس

همراه : 09122466229