به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

حسین عظیم علمی

حسین عظیم علمی

بازرس

همراه :09121206884