به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

اسماعیل پورداداشی

اسماعیل پورداداشی

بازرس

همراه :09123993340