به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

اخبار

جدیدترین اخبار

17 جولای
2016

ایستادن در برابر نواقص قانونی

بی تردید مبارزه در رفع نواقص و خلاء های قانونی کارساده ای نیست. پیشگیری و مبارزه با آن عزم و اراده تمامی اعضاء و کارآفرینانی را خواهان است که این نواقص بارسنگینی بردوش آنان در فعالیت اقتصادیشان ایجاد کرده است. انجمن صنفی و امکاناتی که درزمینه سایت، پیامک و کانال