به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

اخبار

جدیدترین اخبار

16 جولای
2017

مجمع عمومی فوق العاده و عادی (نوبت اول) انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی شهر تهران