به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

اخبار

جدیدترین اخبار

14 آوریل
2024

بخشنامه شورای عالی کار در خصوص بررسی تعیین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳

شورای عالی کار به عنوان متولی تعیین حداقل دستمزد و حقوق کارگران در ایران، هرساله جلساتی را برای بررسی و تعیین حداقل مزد در سال آتی برگزار می‌کند. در سال 1403 نیز این جلسات با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد و در نهایت در اسفند ماه 1402،

14 آوریل
2024

دستورالعمل شورای عالی کار در خصوص کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل در سال 1403

شورای عالی کار در راستای اجرای ماده 49 قانون کار و آئین‌نامه اجرایی مربوطه، دستورالعمل‌هایی را برای کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، ابلاغ کرده است. این دستورالعمل‌ها به منظور ایجاد نظم و انسجام در نظام پرداخت و تخصیص مزایا به کارکنان در این کارگاه‌ها تدوین شده‌اند. مهمترین نکات

14 آوریل
2024

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه شورای عالی کار در خصوص موارد کارگران کارمزدی دائم و موقت در سال 1403

آخرین مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد و حقوق کارگران در سال 1403 ابلاغ شده است. در این مصوبه، نکاتی در خصوص نحوه اجرای آن برای کارگران کارمزدی دائم و موقت در نظر گرفته شده است که در ادامه به شرح آنها می‌پردازیم: مزد پایه: مزد پایه

12