به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

کارشناس کانون

عاطفه عسلی

کارشناس کانون

سحر راستگو

کارشناس کانون

معصومه راستگو

کارشناس کانون