به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

دیدار صمیمانه اعضای هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارفرمایی با سرکار خانم رضایی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان تهران