به وب سایت کانون انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی، فنی و مهندسی استان تهران خوش آمدید.

ایستادن در برابر نواقص قانونی

17 جولای
2016

بی تردید مبارزه در رفع نواقص و خلاء های قانونی کارساده ای نیست. پیشگیری و مبارزه با آن عزم و اراده تمامی اعضاء و کارآفرینانی را خواهان است که این نواقص بارسنگینی بردوش آنان در فعالیت اقتصادیشان ایجاد کرده است.

انجمن صنفی و امکاناتی که درزمینه سایت، پیامک و کانال تلگرام دارد امکان و موقعیت موثری را برای کارآفرینان جهت شناسائی ، جمع بندی ، تحلیل و گزارش دهی و ارائه راه حل و بطورکلی آسیب شناسی این نواقص و خلا ء های قانونی درمسیر فعالیت بخش خدمات فراهم نموده است.

admin
author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *